ANBI-status

De stichting Picaflores.org is formeel op 11 december 2017 opgericht en op 9 mei 2018 is met terugwerkende kracht de ANBI status toegewezen door de Nederlandse belastingdienst. Na deze toekenning konden een aantal zaken in gang worden gezet en kan de stichting ook belastingvrij giften en legaten ontvangen. De ANBI status stelt een aantal eisen aan bestuur, governance en transparantie die door Picaflores.org van harte worden omarmd. Zo dienen de bestuurders in de ANBI stichting onbezoldigd te zijn, dient er transparantie te worden gegeven over de financiën en activiteiten en dient het vermogen van de stichting bij een eventuele beëindiging te worden overgedragen aan een stichting met een vergelijkbare doelstelling. Op deze pagina vindt u de ANBI-gerelateerde gegevens terug.

Fiscaal nummer: 858229481
KVK
nummer: 70274304
IBAN/bankrekening: Triodos Nederland, NL12 TRIO 0338 8189 79

Contactgegevens Correspondentieadres:
Guido Gezellestraat 9
2260 Westerlo, België
Info@Picaflores.org

Bestuursleden
Dhr. Jan Paul Buijs, voorzitter, gedeelde verantwoordelijkheid
Dhr. Gab Mulder, secretaris, gedeelde verantwoordelijkheid
Dhr. Alperen Dikici, algemeen bestuurslid, gedeelde verantwoordelijkheid

Beloningsbeleid
De bestuurders genieten geen beloning of vacatiegelden voor hun bestuurswerkzaamheden.
Picaflores heeft geen medewerkers in dienst.

Doelstelling Stichting Picaflores.org
Picaflores.org heeft als doel het bevorderen van:
– een circulaire economie;
– duurzaam leven en produceren; alsmede
– natuurbescherming en natuur- en landschapsherstel;
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan 2024-2025
Beleidsplan Picaflores.org 2024-2025 (download)

Jaarverslagen
Jaarverslag 2022 (download)
Jaarverslag 2021 (download)
Jaarverslag 2020 (download)
Jaarverslag 2019 (download)
Jaarverslag 2018 (download)