Kolibri™

Kolibri™ is de tweede pijler van Picaflores.org en richt zich op initiatieven rond duurzaam leven en produceren. Er worden drie conceptgebieden onderscheiden. Het eerste gebied heeft te maken met vormen van samenleven en delen, waarbij cohesie aanwezig is tussen betrokkenen terwijl er ook voldoende persoonlijke vrijheid is. Het tweede gebied gaat over het duurzaam produceren van gewassen en afgeleide producten. Het derde gebied gaat over duurzaam ondernemen en betreft o.a. het ondersteunen van kansarme getalenteerde ondernemers met het opzetten van hun bedrijf. Verschillende concepten worden momenteel verder uitgewerkt en het is de hoop en verwachting dat er vele varianten en nieuwe ideeën zullen volgen die aan de citeria van het Picaflorestm kwaliteitslabel voldoen.

Kolibri-Duurzaam samenleven
Dit gebied heeft te maken met vormen van samenleven (en delen) waarbij cohesie aanwezig is tussen de betrokkenen terwijl er ook voldoende persoonlijke vrijheid is. Het eerste concept dat hiervoor is uitgewerkt tot op concept bedrijfsplan niveau is het Socialewoon-concept (zie: link ). In dit concept worden energie-neutrale woningen gerealiseerd tegen concurrerende kosten. De huur ligt net wat hoger dan de vrijesectornorm, maar als mensen diensten verlenen aan andere mensen in de gemeenschap, wordt hun huur verlaagd. Die diensten kunnen bestaan uit zorg voor kinderen, zorg voor ouderen, koken voor anderen of transport voor anderen etc.

Kolibri-Duurzaam produceren
Het tweede gebied gaat over het duurzaam produceren van gewassen en afgeleide producten. Binnen dit gebied zijn twee concepten uitgewerkt. Het eerste concept betreft het opzetten van een cooperatief model voor het duurzaam produceren van organische cacao en de lokale (local for local) verwerking van de geproduceerde cacao . Voor dit concept is in eerste instantie gesproken met verschillende partijen en met de ambassade in Peru. Peru is sterk in opkomst als cacao-producerend land en het is van belang de bodemverschraling en sociale ongelijkheid die we in Afrika zagen te voorkomen.Het concept omvat het biologisch verbouwen in gemengde cultuur, het community aspect, de lokale verwerking tot chocolade, boter en halffabricaten voor de cosmetische en farmaceutische industrie. De productie van cacao en de lokale verwerking zijn losgekoppeld en kunnen met verschillende snelheden worden ontwikkeld, aangezien de organische cacao ook uit andere bronnen kan worden verkregen. Momenteel verloopt zo’n 90% van de wereldwijde handel in cacao via de westerse landen, terwijl de productie door niet-westerse landen wordt uitgevoerd. In veel landen wordt hierbij de bodem sterk verschraald door intensieve landbouw zonder compensatie. Dit concept zorgt ook voor banen en een toekomst in duurzaamheid voor lokale gezinnen. Een ander concept rond duurzaam produceren betreft het biologisch verbouwen van planten en vruchtbomen die de basis vormen voor voedingssupplementen met een gunstig effect voor de gezondheid, aanvulling van essentiele mineralen en voedingsstoffen etc. Sommige voedingssupplementen lijken ook antitumorale effecten te hebben en dit zou verder onderzicht kunnen worden met nader wetenschappelijk onderzoek en klinische proeven.

Kolibri-Duurzaam ondernemen
Het derde gebied betreft concepten rond het helpen van kansarme, getalenteerde ondernemers bij het opzetten van hun (duurzame) bedrijf. Dit gebeurt met behulp van een netwerk van ervaren professionals op het gebied van (klein) ondernemerschap, financiën, juridische aspecten en zakelijk management. Reguliere banken zijn vaak huiverig om investeringen te verstrekken aan deze groep ondernemers, vooral wanneer ze een buitenlandse achtergrond hebben en niet voldoen aan de onderwijsnormen. De hulp vanuit Picaflores is steeds op vrijwillige basis en de geholpen ondernemer kiest zelf wat hij/zij wil doneren aan de natuurbescherming- en landschapsherstel-projecten .