Jan Paul Buijs

Board Member

Jan Paul (JP) is geboren op 24 sep-tember 1963 in Den Haag en woont sinds 2009 met zijn partner Hilde in België. Hij heeft na zijn studies biofysica en infor-matica in Leiden ruim 10 jaar in het Dr. Neherlab gewerkt aan patroonherken-ningssystemen waarin het lab wereldwijd voorop liep. Na enkele jobs in verschil-lende hi-tech start-ups rondom de dotcom crisis is hij in 2003 overgestapt naar de energie-sector waar hij verschillende (internationale) functies heeft vervuld op het grensvlak van techniek, ICT en orga-nisatie. De laatste vier jaar rond een digitale transformatie die verschillende nationale onderscheidingen heeft opgele-verd. In 2017 heeft hij besloten zijn ken-nis en ervaring in te zetten voor het tast-baar bijdragen aan de duurzaamheid van onze planeet.

jp_buijs@picaflores.org
Tel.: +31 621 505 964

Cees Buijs

Board Member (vanaf april 2018)

Nederlander, geboren in ‘s-Gravenhage in 1958. Na zijn afgeronde opleiding aan de Haagse hogere hotelschool heeft hij een aantal managementfuncties vervuld in o.a. de luchtvaart. In 1993 heeft hij zijn eigen bedrijf met als doel zijn expertise aan te wenden om bedrijfsprocessen zodanig te stroomlijnen dat er (weer) een gezonde organisatie ontstond. In twintig jaar tijd heeft hij zo meer dan 60 bedrijven succesvol gediend en heeft daarmee zijn expertise zorgvuldig uitgebouwd. Na 20 jaar in voornamelijk zeer hectische werkomgevingen wilde hij het roer omgooien teneinde zijn kennis, ervaring, kracht en hart in te zetten voor mens en milieu in Picaflores.org waarin ook een aantal eerder door Cees ontwikkelde concepten zijn geïntegreerd.

cees.buijs@picaflores.org
Tel.: +31 651 342 649

Kees Mensch

Board Member

Kees Mensch (1966) heeft na zijn studie natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen een groot aantal functies vervuld in verschillende bedrijven en disciplines. Vanaf 2001 heeft hij vanuit zijn eigen bedrijf een aantal interim opdrachten uitgevoerd variërend van HR management tot hi-tech development opdrachten, reorganisaties en digitale transformaties. Integriteit gecom-bineerd met de factor mens, een kortcyclische verbeter loop en tastbare impact waren daarbij steeds leidende aspecten.Vanuit zijn betrokkenheid bij het welzijn van deze wereld heeft hij zich als bestuurder bij Picaflores.org aangesloten om tastbaar bij te dragen aan de duurzaamheid van de wereld waarin we leven.

kees.mensch@picaflores.org
Tel.:+31 654 208 138

Peter Rouffa

Senior Designer • Advisor to the Board

Peter Rouffa is geboren in Wilrijk (Antwerpen) in 1963 en woont in de Belgische Ardennen. Na zijn opleiding als illustrator in verschillende acadamies voor schone kunsten, Lier, Merksem en Luik, heeft hij gedurende 15 jaar als freelancer gewerkt voor verscheidene uitgevers waaronder de Standaard uitgeverij de Zuid-Nederlandse uitgeverij en Dupuis. Daarna heeft hij zijn eigen communicatiebedrijf opgezet (Kabloonak Communications) voor grafisch design en drukwerk, webdesign en website-ontwikkeling. De natuur en de mens zijn toe aan verandering en hij kon niet langer blijven toezien. In de aanpak van Picaflores.org kan hij zijn kennis, ervaring en hart volledig geven.

peter.rouffa@picaflores.org
Tel.: +32 498 415 653

Theo Fens

Senior Advisor to the Board

Theo Fens is een ervaren professional met een brede industriële achtergrond. Zijn werkervaring beslaat meer dan 40 jaar in de industrie (procesbesturing, telecom, olie en gas engineering), consultancy (energiemarkten en IT), en research (fysica en economie). Daarnaast is Theo meer dan 15 jaar als senior research fellow verbonden aan de TU Delft en is sinds 2006 verboden aan het Energy Delta Institute als kerndocent Energiemarkten. Theo heeft een achtergrond in elektrotechniek en natuurkunde, en heeft een PhD in de experimentele natuurkunde. Theo’s carrière is gestart in de industrie waar hij gedurende een aantal jaren bij verschillende ingenieursbureaus en industriële leveringsbedrijven heeft gewerkt als ontwerper en realisator van systemen. Bij KPN Research heeft hij zich 6 jaar beziggehouden met onderzoek naar telecommunicatie-technologie met de focus op de operationele toepassingen. Daarna is Theo 15 jaar bij Shell actief geweest als petrofysicus en onderzoeker, en betrokken geweest bij het ontwikkelen van olie en gasvelden. Bij Capgemini heeft Theo 6 jaar als principal consultant in de energiesector opdrachten uitgevoerd. Daarna heeft hij gedurende 9 jaar als consultant en directielid van UCPartners advieswerk uitgevoerd in de energiesector. Sinds 2014 is hij lid van de toetsingscommissie MER (Milieu Effect Rapportage) op het gebied van energiezaken. Daarnaast is Theo wetenschappelijk adviseur bij Deloitte, als adviseur verbonden aan Driven by Values (circulaire economie) en het Global Gas Networks Initiative (GGNI) dat Nederlandse energiekennis vermarkt buiten Nederland. Als adviseur bij Picaflores wil Theo zijn kennis en ervaring gebruiken voor het verder realiseren van een houdbare samenleving waarin de mens in symbiose kan leven met de ons gegeven natuur.

t.w.fens@tbm.tudelft.nl