Organisatie

Picaflores heeft als ANBI stichting geen winstoogmerk en is aan strikte regels onderhevig om deze status te behouden. De bestuurders in een ANBI stichting zijn onbezoldigd. Er dient op de website transparantie te worden gegeven over de financiën en activiteiten. Bij het inrichten van de Picaflores.org organisatie is sterk gekeken naar aansprekende voorbeelden van gedeeld leiderschap in de breedte van de organisatie. Een optimale organisatiestructuur is een dynamisch gegeven en er zal in opeenvolgende fases van groei en ontwikkeling steeds goed moeten worden gekeken naar wat werkt en wat niet werkt voor de mensen die de organistie maken en haar doelen realiseren. Daartoe zal een brede en wisselende vertegenwoordiging uit de organisatie steeds om raad worden gevraagd en zal regelmatig gebruik worden gemaakt van experimenten op organisatievlak om te onderzoeken of nieuwe ideeen en concepten werken.

Het succes van een organisatie en een project hangt in hoge mate af van de betrokken mensen en de drive en motivatie die ze inbrengen. Picaflores.org is ontworpen als een vlakke gedistribueerde organisatie die werkt volgens een aantal principes waar de medewerlers zich aan conformeren en die op organische wijze worden doorontwikkeld op basis van wat blijkt te werken in de organisatie. Deze principes en best practices worden bijgehouden in het Picaflores concept handboek. De inhoud van deze handleiding vormt de referentie voor de activiteiten van de betrokken mensen en andere belanghebbenden die werken voor Picaflores.org. Aan toekomstige deelnemers en partners wordt gevraagd zich aan dit concept te committeren. Het succesvolle organisatieconcept en participatiemodel van SemCo (Braziliaanse ondernemer en Harvard-laureaat Ricardo Semler) is hierbij een van de inspiratiebronnen geweest. Ook het Agile manifesto is een bron van inspiratie voor de organisatie principes, in de zin dat de principes belangrijker zijn dan de afgeleide, onderliggende regels.Het bestuur van Picaflores.org fungeert als bewaker van het Picaflores-concept en de values van de organisatie. Externe partners en partijen ervaren zodoende een consistente, ethisch verantwoorde bedrijfsvoering in lijn met deze principes,Het bestuur wordt ondersteund door een adviesraad van enkele ‘elders’ en mensen uit de organisatie en onderliggende projecten. De adviesraad is deels vast en deels dynamisch van samenstelling. De adviesraad zorgt ervoor dat het bestuur scherp, puur en op het goede spoor blijft en dat er ruimte wordt gegeven aan verbeterinitiatieven op organisatorisch en ander vlak.

De kolibrie is het symbool voor alle activiteiten van de stichting en symboliseert enerzijds de verbinding met en inspiratie vanuit de hogere doelen (symbolische betekenis voor het Asháninka volk uit de Amazone ). Anderzijds de kracht en betekenis van het individu bij de verduurzaming van deze wereld. Dit laatste is treffend weergegeven in dit korte filmpje van Prof. Wangari Maathai, nobelprijswinnaar voor de vrede in 2004. 

We hanteren de volgende 6 organisatieprincipes in de Picaflores.org organisatie:

 

 • Waarden gaat vóór structuur, processen en contracten.
 • Open – Alles is transparant
  De angst voor transparantie komt van de angst voor oordelen en die vertaalt zich direct in
  bedrijfspolitiek, trage besluitvorming en silo-vorming.
 • Flow! Ieder idee is speel-klei.
  Projecten, proposals en ideeen zijn bedoeld om kneedbaar te zijn en denken moet niet rigide en
  onbewegelijk zijn.
 • Handel! Je hebt al permissie.
  Van controle naar vertrouwen. Door helder te zijn over de te behalen doelen, in combinatie met een
  goede leer & ontwikkelstructuur, worden heel veel controles overbodig bij de wijze hoe professionals werken..
 • Van complexiteit naar eenvoud.
  Veel professionals hebben de neiging om zaken ingewikkelder te
  maken dan nodig. Door telkens terug te gaan naar de bedoeling (‘Waar doen we het ook alweer voor?’) kunnen werkprocessen eenvoudiger worden gemaakt.
 • Van bijwonen naar bijdragen.
  Door professionals aan te spreken op hun echte talenten, wordt niet
  alleen het werk leuker voor hen, maar hun bijdrage aan de organisatie ook groter.