Picaflor

De eerste pijler is Picaflor™. Deze pijler richt zich op concepten en initiatieven rond afvalreductie en circulaire economie. Er is een analyse gemaakt van met name het afvalplastic probleem in de wereld. Op basis daarvan wordt een verdiepingsstudie (Plastic4Life ) uitgevoerd met studenten van de TU Delft. Daarnaast is een concept business case gerealiseerd voor Plastic2Oil: een initiatief waarmee afvalplastic rendabel wordt gerecycled in olie op basis van continuous-flow pyrolyse-technologie. Dit biedt een (transitionele) oplossing die waarde geeft aan afvalplastic waardoor waste management rendabel wordt en het afvalplastic uit het milieu wordt verwijderd (een belangrijk stuk van de afvalplastic puzzel).

Duurzaam afvalmanagement is in toenemende mate een kritisch proces in de wereld. Door het verbranden in plaats van vergisten van organisch afval wordt de CO2 uitstoot verhoogd en raakt de lucht vervuild terwijl de bodem verder verschraalt. Het zeer snel toenemende gebruik van plastic in de wereld is nog een veel groter probleem omdat dit niet wordt afgebroken in de natuur. Recent onderzoek van het Helmholtz-Centre for Environmental Research in Duitsland heeft opgeleverd dat het plastic afval in de oceanen voor een zeer belangrijk deel wordt veroorzaakt door tien grote rivieren in de wereld. De oorsprong ervan ligt bij een gebrek aan afvalmanagement (mismanaged plastic waste of MMPW) in steden en industrie stroomopwaarts in deze tien rivieren. In veel gevallen is er zelfs geen sprake van afvalmanagement maar wordt het afval integraal in de rivier gestort die het vervolgens naar zee transporteert. Deze tien rivieren samen zijn verantwoordelijk voor 88-95% van het totale volume aan plastic dat in de oceanen wordt geloosd. In absolute termen gaat het om een massa van tussen de 0,4 en 4 miljoen ton afvalplastic per jaar volgens de onderzoekers.Voor Picaflores.org was de vraag waar de inspanning het best op kan worden gericht vanuit de Picaflor pijler. Verwijderen van afvalplastic uit

de oceaan is nuttig maar heeft een verwaarloosbaar effect in relatie tot het verbeteren van afval management aan de bovenloop van de meest vervuilende rivieren. Ook het opvangen van het plastic in de rivieren voordat het de oceaan bereikt heeft meer effect voor de vervuiling in de oceanen. Voor de meest optimale impact richt Picaflor zich enerzijds op het onderzoek naar rendabel toe te passen pyrolyse technologie voor de recycling van plastic (Plastic2Oil studie). Hiermee wordt waarde gegeven aan afvalplastic en als afvalplastic waarde heeft gaan mensen het verzamelen en inleveren bij een verzamelpunt. Voor steden wordt het aantrekkelijker om aan afvalscheiding en verwerking te gaan doen. Anderzijds richt Picaflor zich op een diepgaandere analyse van de oorzaken van het plastic afval mismanagement en waar de aandacht het best op kan worden gericht qua impact. Dit laatste gebeurt in de Plastic4Life studie met studenten van de TU Delft.

In een vervolgfase zal de aandacht met focus worden gelegd op de plaats waar de grootste hefboom kan worden bereikt voor het plastic probleem. Het verhogen van het bewustzijn en het beïnvloeden van de publieke opinie over de 10 vervuilende rivieren en de noodzaak van plastic afval management is in de tussentijd ook een focuspunt.