TONKIRY™

Tonkiry™ is de derde pijler van Picaflores.org en deze richt zich volledig op natuurbescherming en natuur- en landschapherstel. Ook bewustwording, voorlichting en educatie rond duurzaam leven en produceren in combinatie met natuurbehoud valt hieronder want de lokaal levende mensen spelen een grote rol bij natuurbehoud. Donaties van particulieren en bedrijven en vanuit de Picaflor en Kolibri initiatieven zorgen voor de financiering van deze instandhouding-, herplanting-, herbebossing- en educatieprojecten. Het is niet de primaire ambitie van Picalfores.org om natuurgebieden op te kopen of gebieden te kopen voor landschapherstel maar eerder het ondersteunen van natuurbescherming- en landschapsherstel-projecten die aan de criteria van het Picaflores™ kwaliteitslabel voor duurzaamheid voldoen.

De financiële middelen van Picaflores.org zijn de eerste periode nog beperkt. Verschillende vrijwilligers van Picaflores zetten zich in voor lokale natuurbescherming in Europa. Daarnaast zijn er twee kleinschalige initiatieven die met partners in Peru worden verkend. Het eerste initiatief betreft de opstart van een stichting in Peru die zich bezighoudt met de aankoop en het beheer van regenwoud dat zich in risicogebieden bevindt rond de jungle steden Iquitos en Pucallpa. Verschillende lokale actoren overwegen hun reeds aangekochte grond in een dergelijke stichting onder te brengen als start van enkele beschermde natuurparken die door de lokale stichting worden beheerd. Als dit succesvol verloopt en de lokale stichting aan de criteria voldoet van het Picaflores kwaliteitslabel dan wil Picaflores deze stichting ondersteunen met financiële middelen en expertise vanuit de Tonkiry pijler.

Een tweede kleinschalig en praktisch initiatief dat in Peru is gestart is de herbeplanting van bepaalde medicinale planten. Onze westerse samenleving heeft niet alleen grote delen van het regenwoud omgezet in landbouwgrond en daarvoor land van inheemse volkeren ingelijfd. Ook veel boom- en plantensoorten zijn zeldzaam geworden omdat ze zonder herbeplanting zijn geoogst. Dit initiatief loopt hand in hand met het initiatief rond voedingssupplementen in de Kolibri pijler. Naarmate de inkomsten vanuit donaties en legaten toeneemt, kan de inzet in deze projecten geïntensiveerd worden en kunnen ook andere initiatieven actief worden ondersteund.